VÄLKOMMEN TILL R:ENS SERVICE AB

Företag

Företaget erbjuder ett stort utbud av tjänster inom bygg- och fastighetsbranschen. Vi utför i huvudsak rivningsarbeten inför ombyggnationer. Andra grenar inom företaget är underhållsservice av hissar, håltagning, städning samt transporter och återvinning. Vår vision är att med kunden i fokus erbjuda smarta och flexibla lösningar samtidigt som vi har en strävan att ständigt utveckla och förbättra oss.

Sommaren 2016 genomfördes ett ägarskifte i R:ens Service AB då fyra tidigare medarbetare köpte företaget av Tommy Elmersson. De nya ägarna är:

Jonny Nordlöf, VD
Tommy Tunér, arbetschef
Stefan Nilsson, transportansvarig
Tina Rotinen, personalansvarig
Tommy Elmersson fortsätter inom företaget som projektledare en tid framöver.