Hem

VÄLKOMMEN TILL OSS PÅ R:ENS SERVICE AB

Företaget erbjuder ett stort utbud av tjänster inom bygg- och fastighetsbranschen. Vi utför i huvudsak rivningsarbeten & håltagning inför ombyggnationer. Andra grenar inom företaget är även underhållsservice av hissar, städning, transporter & avfallshantering.
Välkommen att kontakta oss för mera information och priser.

VI RIVER NER SÅ ATT NI KAN BYGGA UPP!


R:ENS har utfört serviceuppdrag inom byggbranschen sedan 1978. Vi är ett företag under ständig utveckling, både vad gäller flexibla helhetslösningar och miljötänk. Våra erfarna rivare sätter alltid säkerheten i första rummet och vår
moderna maskinpark minimerar buller och dammspridning. Men att bara riva ner och gå hem räcker inte för oss.
Vi är er partner genom hela processen, från start till sågning, sanering och slutbesiktning. Först när vi försäkrat att varje pinal hamnat i rätt container och vi gett er de bästa förutsättningarna för att bygga nytt, tackar vi för ett spännande uppdrag.