VI RIVER NER SÅ ATT NI KAN BYGGA UPP

R:ENS har utfört serviceuppdrag inom byggbranschen sedan 1978. Vi är ett företag under ständig utveckling, både vad gäller flexibla helhetslösningar och miljötänk. Våra erfarna rivare sätter alltid säkerheten i första rummet och vår moderna maskinpark minimerar buller och dammspridning. Men att bara riva ner och gå hem räcker inte för oss. Vi är er partner genom hela processen, från start till sågning, sanering och slutbesiktning. Först när vi försäkrat att varje pinal hamnat i rätt container och vi gett er de bästa förutsättningarna för att bygga nytt, tackar vi för ett spännande uppdrag. 

VI TÄNKER INNAN VI TAR I

En byggprocess kräver mycket omtanke för att allt ska klaffa. Därför är vi noga med att alltid ha rätt man på plats. Att alla i projektet har den utbildning som krävs för respektive uppgift, är ett måste för att vi ska kunna erbjuda genomgående hög kvalitet till dig som kund. Vi ser till att rapporterna är ifyllda, att det finns tillräckligt många tunnor på bygget och att rivningen utförs enligt tidplanen. Alla delar är lika viktiga. Och uppkommer speciella önskemål är våra arbetsledare aldrig längre än ett direktnummer bort. 

VI RIVER RÄTT

Från enklare väggar och golv till tunga betongjobb där vi tar hjälp av maskiner – under 40 år inom rivningsentreprenad har vi sett det mesta och välkomnar alla slags utmaningar. Vi skräddarsyr vårt arbete efter dina behov och ser till att rätt typ av utrustning och tillräcklig muskelkraft finns på plats. Våra arbetsledare ser över varje steg i rivningsarbetet för att säkerställa en trygg arbetsmiljö och att kvalitetsmålen uppnås. Vårt breda kontaktnät gör att vi kan utföra uppdrag på kort varsel. Säkert, kostnadseffektivt och med minimal miljöpåverkan.

VI GÖR ALLTID RENT HUS

Oavsett uppdragets omfång är smuts, damm och bråte en naturlig del av vår vardag. Lika naturligt är det att vi plockar i ordning efter oss – ingen vill ju jobba i riskabla miljöer där det knappt går att komma fram. Vi erbjuder grovstädning, bortforsling av sopor och miljöfarligt material, hantlangning och andra tjänster som underlättar för det fortsatta arbetet. Skulle det finnas asbest kommer vi självklart och sanerar. För oss går rivning och rengöring alltid hand i hand. 

VI SOPAR INGET UNDER MATTAN

Vi vill att varje slag i väggen ska vara ett slag för planeten. Som ett steg i vårt miljöarbete transporterar vi själva materialet till återvinningsstationen och försäkrar att varje avfallsfriktion hamnar på rätt plats. Med tillstånd från Transportstyrelsen arbetar vi efter ett kostnadseffektivt system av återvinning, hantering och sortering av rivningsavfall.

VI VISAR UPP SKINANDE RESULTAT

Det bästa betyget vi kan få är att ingen märker när vi varit på plats. Därför erbjuder vi även hjälp med slutstädning enligt konstens alla regler. Vår erfarna servicepersonal missar aldrig en fläck och arbetar uteslutande med miljömärkta kemikalier.